ترجمه چند تا شعر از فارسی به انگلیسی ,
امیدوارم که مورد پسند شما قرار گیرد ...
ممنون به همه که به من کمک کرده اند
Some poems translated from Persian to English…

Dreams, music | خواب دیده , موسیقی

paul lydon    # music  |  persian  |  ís